Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 56. ročníka Fyzikálnej olympiády, 12. – 15. 3. 2015, Nitra:  

Medzinárodné kolo

V dňoch 4. – 12. 7. 2015 sa v Mumbai, India konal 46. ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády.

Súťaže sa zúčastnilo 391 súťažiacich z 82 krajín. Väčšina krajín bola zastúpená družstvom pozostávajúcim z 5 súťažiacich žiakov stredných škôl a dvoch vedúcich. Súťažné družstvo bolo zostavené z víťazov celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády. Priemerné umiestnenie družstva SR okolo 26. miesta je pri priemernej účasti 80 krajín umiestnenie v prvej tretine. Systém prípravných sústredení v kombinácii s Fyzikálnym korešpondenčným seminárom sa ukazuje ako účinný nástroj pre neformálnu prípravu študentov. Úspešnosť našej reprezentácie významne súvisí s úrovňou podpory talentovej prípravy.

Nasledujúci ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády sa uskutoční v dňoch 10. – 18. 7. 2016 v Zürichu, Švajčiarsko.


Zoznam dospelých účastníkov:

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., EF, Žilinská univerzita, Veľký diel, Univerzitná 1, Žilina 
PaedDr. Ľubomír Konrád, Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina


Zoznam súťažiacich:
Martin Gažo, ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava – strieborná medailaFilip Ayazi, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – bronzová medailaJozef Bucko, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany – bronzová medailaDávid Bugár, Gymnázium H. Selyeho, Komárno – bronzová medailaMiroslav Gašpárek, Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 13, Žilina – čestné uznanie


Ďalšie informácie o súťaži môžete získať na adrese http://www.ipho2015.in/.

dsc_0143

Zľava:  Filip Ayazi, Jozef Bucko, Martin Gažo, Dávid Bugár, Miroslav Gašpárek

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo

Preklady úloh do maďarského jazyka a úlohy kategórie G odborná komisia FO ešte pripravuje a budú zverejnené neskôr.

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo