Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 61. ročníka Fyzikálnej olympiády, kategória A sa uskutoční v dňoch 15. – 18. 4. 2021 v Bratislave.   

Medzinárodné kolá

EuPhO, 5. ročník  

Európska fyzikálna olympiáda, 5. ročník (EuPhO – European Physics Olympiad) nemá zatiaľ bližšie určený termín. 

IPhO, 51. ročník  

Medzinárodná fyzikálna olympiáda, 51. ročník (IPhO – International Physics Olympiad) je plánovaná v termíne 17. – 25. júla 2021, Vilnius, Litva. 51. ročník súťaže bol na základe oficiálneho rozhodnutia presunutý z vlaňajška, kedy sa neuskutočnil kvôli pandémii koronavírusu SARS-CoV-2. 

Súťažné úlohy a riešenia

Pozor: dňa 3.2.2021 sa aktualizovali texty úloh pre kat. A a termín odovzdania úloh sa posúva na 20.2.2021!

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo : Pozor: termín ukončenia pre kategóriu A, E, F sa posúva na 20.2.2021 (z pôvodného termínu 12.2.2021)! 

Okresné kolo

  • kategória E – úlohy
  • kategória F – úlohy
  • kategória G – úlohy 

Krajské kolo

  • kategória A – úlohy 
  • kategória B – úlohy 
  • kategória C – úlohy 
    kategória D – úlohy 
  • kategória E – úlohy 

Celoštátne kolokategória A – úlohy

Sústredenia pred medzinárodnými kolami

Obsah sa pripravuje…

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Obsah sa pripravuje…

V školskom roku 2020/2021 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými nižšie.