Linky na www stránky s informáciami o Fyzikálnej olympiáde

www.fpv.utc.sk/fo 
Oficiálna stránka Slovenského výboru fyzikálnej olympiády. Na stránke nájdete aktuálne zadania úloh FO, archív úloh FO, výsledkové listiny…

www.fmph.uniba.sk 
Informácie o možnostiach štúdia na FMFI UK 

www.fks.sk 
Zadania a akcie Fyzikálneho korešpondenčného seminára.

https://www.ipho2021.lt/ 
Oficiálna stránka medzinárodnej FO