Náboj je medzinárodná súťaž v rýchlostnom riešení úloh z matematiky a fyziky, v ktorej proti sebe bojujú päťčlenné tímy študentov jednotlivých stredných škôl. Náboj je organizovaný vždy súčasne v rôznych mestách niekoľkých krajín; na Slovensku sú to Bratislava a Košice.

Náboj sa každoročne organizuje trikrát – Matematický Náboj v apríli, Fyzikálny Náboj v novembri a matematicko-fyzikálny Náboj Junior (určený základoškolákom) koncom novembra. Súťaž funguje tak, že za vyriešenie každej úlohy získava tím body a zadania ďalších, ťažších úloh. Po 120 minútach čistého času sa určí poradie škôl podľa počtu získaných bodov.

Organizátormi súťaže Náboj sú na Slovensku vysokoškolskí študenti Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Viac informácií nájdete na stránkach physics.naboj.orgmath.naboj.orgjunior.naboj.org