Celoštátne kolá

Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. A, B, CD, Z: 8. – 9. 4. 2011, Ružomberok

Výsledkovíé listiny:

Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. E, F, G: 6. – 7. 5. 2011, Turany

Výsledkovíé listiny:

Svetový šampionát National Geographic (NGWC 2011)

Na základe výsledkov Sústredenia pred NGWC, ktoré sa uskutočnilo 30. 5. – 2. 6. 2011 v Nitre na Svetový šampionát National Geopgraphic 2011 do San Francisca postupujú:

Natália Hofierková, ZŠ, Kúpelná 2, Prešov 
Marek Koňak, ZŠ, Nad medzou 1, Spišská Nová Ves 
Miroslav Novák, ZŠ, Krosnianska 4, Košice

Stredné školy


Základné školy