Celoštátne kolá

Celoštátne kolo GO, kat. A, B, CD, Z: 25. – 27. 4. 2014, Prešov

Výsledkové listiny:


Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali: kat. A – Richard Krumaj, Gymnázium, L. Sáru 1, Bratislava, kat. B – Andrej Bocán, Gymnázium J. Hollého, Trnava, kat. CD – Peter Kicko, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica, kat. Z – Patrik Hanzel, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza.

Cenu M. Zaťka získal Adam Rehák, Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom. 

Celoštátne kolo GO, kat. E, F, G: 9. – 10. 5. 2014, Prešov

Výsledkové listiny: