Celoštátne kolá

Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. A, B, CD, Z: 24. – 26. 4. 2015, Nitra

Výsledkové listiny:


Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali: kat. A – Štefan Štec, Gymnázium, Poštová 9, Košice, kat. B – Michal Vitkovič, Gymnázium A. Vrábla, Levice, kat. CD – Adam Turňa, Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom, kat. Z – Patrik Hanzel, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza.

Cenu dekana Fakulty prírodných vied UKF v Nitre získal Martin Šinka, Gymnázium J. Hollého, Trnava.   

Cenu M. Zaťka získal Daniel Paluba, Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec. Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. E: 15. – 16. 5. 2015, Nitra

Výsledková listina:

Ceny dekana Fakulty prírodných vied UKF v Nitre získali: Richard Hrivnák, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava a Samuel Hríbik, Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín. 

Medzinárodné kolo

V dňoch 11. – 17. 8. 2015 sa v Tveri, Ruská federácia uskutočnil 12. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády.

Konkurencia z ostatných štátov sveta bola aj tento rok obzvlášť vysoká. Významnú úlohu v tomto prípade zohrávajú skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov Geografickej olympiády. Študenti, ktorý už absolvovali Medzinárodnú geografickú olympiádu majú výraznú výhodu pred ostatnými súťažiacimi. V tíme Slovenskej republiky bol iba jeden takýto študent. Žiaľ svoje skúsenosti nezúročil v adekvátnej medailovej forme. Možno je to jeden z dôvodov, prečo grémium zložené zo zástupcov zúčastnených krajín po hlasovaní prijalo obmedzenie pre študentov, ktorí sa môžu na Medzinárodnej geografickej olympiády zúčastniť maximálne dvakrát. Najlepšie výsledky dosahujú slovenskí študenti v časti práca v teréne. Naopak, najproblematickejšou časťou sa tento rok javil vedomostný test. Aj keď podľa údajov vedenia Medzinárodnej geografickej olympiády nie sú evidentné rozdiely medzi anglicky hovoriacimi a ostatnými študentmi v dosahovaní výsledkov, práve v tomto vidíme najväčšie nedostatky. Súťaž sa totiž organizuje výhradne v anglickom jazyku. Medzinárodného kola sa zúčastnilo spolu 164 súťažiacich zo 41 štátov sveta. Okrem toho boli účastníkmi medzinárodnej olympiády aj pozorovatelia z Kanady, Iránu a Švajčiarska.

Nasledujúci ročník Medzinárodnej geografickej olympiády sa uskutoční v Pekingu, Čína v dňoch 17. – 21. 8. 2016. Ďalšou medzinárodnou geografickou súťažou, ktorej sa Slovensko zúčastňuje spravidla raz za dva roky, je Svetový šampionát National Geographic (NGWC). Informácie o jej zorganizovaní v roku 2016 nie sú zatiaľ známe. V roku 2015 sa táto súťaž neorganizovala.

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. RNDr. František Križan, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Róbert Čičmanec, Gymnázium P. Horova, Michalovce 
Patrik Šepelák, Gymnázium P. Horova, Michalovce 
Martin Šinka, Gymnázium J. Hollého, Trnava 
Adam Turňa, Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

Ďalšie informácie nájdete na: http://igeo2015.com

leninovo%20nam

Slovenská delegácia: G. Zubriczký, R. Čičmanec, M. Šinka, A. Turňa, P. Šepelák, F. Križan. 

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo GO pre SŠ

  • kategória Z – úlohy, riešenia

Okresné kolo GO pre ZŠ a OG:

Krajské kolo GO pre SŠ

Krajské kolo GO pre ZŠ a OG

Celoštátne kolo GO pre kat. A, B, C, D, Z  

Celoštátne kolo GO pre kat. E

  • 8. – 9. ročník a 3. – 4. ročník OG – monotematická a teoretická časť – úlohyriešenia
  • 8. – 9. ročník a 3. – 4. ročník OG – praktická časť – úlohyriešenia