Celoštátne kolá

Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. A, B, CD, Z, 29. 4. – 1. 5. 2016, Banská Bystrica:

Výsledkové listiny:


Ceny dekanky Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici získali: Marek Koňak, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves, Eszter Karácsony, Gymnázium Á. Vambéryho, Dunajská Streda.  

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Filip Gürtler, Gymnázium K. Štúra, Modra, kat. B – Martin Šinka, Gymnázium J. Hollého, Trnava, kat. CD – Adriana Hološková, Gymnázium, Jablonská 5, Myjava, kat. Z – Michal Vitkovič, Gymnázium A. Vrábla, Levice.

Cenu Michala Zaťka získal Filip Gürtler, Gymnázium K. Štúra, Modra.


Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. E, 13. – 14. 5. 2016, Banská Bystrica:

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: Tomáš Chovančák, ZŠ, Krosnianska 4, Košice, Dorota Porubská, ZŠ, L. Svobodu 16, Bardejov. 

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo GO pre SŠ

Okresné kolo GO pre ZŠ a OG:

Krajské kolo GO pre SŠ

Krajské kolo GO pre ZŠ a OG

Celoštátne kolo GO pre kat. A, B, C, D, Z  

Celoštátne kolo GO pre kat. E

  • 8. – 9. ročník a 3. – 4. ročník OG – monotematická a teoretická časť – úlohyriešenia
  • 8. – 9. ročník a 3. – 4. ročník OG – praktická časť – úlohyriešenia

Kategória Z

  • Výsledky školského kola kat. Z: BATTTNNRBBZAPOKE
  • Na základe výsledkov zo školského kola GO v kategórii Z konaného 5. 2. 2016 rozhodnú jednotlivé krajské komisie GO o postupujúcich súťažiacich do krajského kola GO a budú ich o tejto skutočnosti informovať.

Medzinárodné kolá

V dňoch 14. – 23. 8. 2016 sa v Pekingu, Čína uskutočnil 13. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády. 

Medzinárodná geografická olympiáda pozostáva z troch hlavných testov: písomný test, cvičenia v teréne a multimediálny test. 
13. ročník IGEO prebiehal výlučne v angličtine a vo výsledkoch súťaže sa prejavila dominancia súťažiacich s anglickým materinským jazykom alebo súťažiacich zo škôl s vyučovaním všetkých predmetov v angličtine. 
Výsledky družstva SR v 13. ročníku IGEO sú v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi priaznivé vďaka bronzovej medaile a nadväzujú plnohodnotne na úspechy zo starších ročníkov IGEO, napr. v Tunisku v roku 2008. Družstvo má každým rokom silnejšiu konkurenciu, pretože pribúdajú nové a nové družstvá. Kým nedávno súťažilo okolo 30 družstiev, tento rok ich už bolo 45. 

Nasledujúci ročník Medzinárodnej geografickej olympiády sa uskutoční v Belehrade, Srbsko. Dátum konania bude spresnený. 

Zoznam dospelých účastníkov:


Prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD., FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica 
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD., PríF UK, Ilkovičova 6, Bratislava


Zoznam súťažiacich: 

Michal Vitkovič, Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, Levice – bronzová medaila 
Filip Gürtler, Gymnázium K. Štúra, Námestie Slobody 5, Modra 
Martin Šinka, Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30, Trnava 
Adam Zalibera, Gymnázium A. Bernoláka, Ulica Mieru 23, Námestovo 

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.igeo2016.org/dct/page/1 .