Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 45. ročníka Geografickej olympiády, kat. A, B, CD, Z, 21. – 23. 4. 2017, Košice:

Výsledkové listiny:


Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Dorota Porubská, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov, kat. B – Martin Matejka, Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok, kat. CD – Diana Virgovičová, Gymnázium, Senecká 2, Pezinok, kat. Z – Peter Ridilla, Gymnázium, Poštová 9, Košice.

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach získal Ján Maťufka, Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov.

Cenu Michala Zaťka získala Nina Bučeková, Gymnázium A. Bernoláka, Senec.

Cenu prezidenta Slovenskej geografickej spoločnosti získal Michal Vitkovič, Gymnázium A. Vrábla, Levice. 

Celoštátne kolo 45. ročníka Geografickej olympiády, kat. E, 19. – 20. 5. 2017, Košice:

Výsledková listina:


Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získal v kat. E: Adam Čabrák, Základná škola, Krosnianska 4, Košice. 

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo GO pre SŠ

  • kategória Z – úlohy, riešenia

Okresné kolo GO pre ZŠ a OG:

Krajské kolo GO pre SŠ

Krajské kolo GO pre ZŠ a OG

Celoštátne kolo GO pre kat. A, B, C, D, Z  

Celoštátne kolo GO pre kat. E

  • 8. – 9. ročník a 3. – 4. ročník OG – monotematická a teoretická časť – úlohyriešenia
  • 8. – 9. ročník a 3. – 4. ročník OG – praktická časť – úlohyriešenia

Medzinárodné kolo

V dňoch 2. – 8. 8. 2017 sa v Belehrade, Srbsko uskutočnil 14. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády.  

Medzinárodná geografická olympiáda (IGEO) pozostáva z troch hlavných testov: písomný test, multimediálny test a praktický, terénny test s analytickým výstupom. Súťaž prebieha výlučne v angličtine. Súťaží sa aj v prezentácii družstiev na zadanú tému (postery s obhajobou). Tento rok to bola téma „Potenciál cestovného ruchu v reprezentovanej krajine“. 

Naši súťažiaci dosiahli skvelý výsledok. Medzi jednotlivcami spomedzi 174 účastníkov získal zlato Michal Vitkovič a družstvo obsadilo v prezentácii a propagácii Slovenska tretie miesto zo 43 zúčastnených štátov.Nasledujúci ročník Medzinárodnej geografickej olympiády sa uskutoční v Quebecu, Kanada.  

Zoznam dospelých účastníkov:

Prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD., FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica 
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD., PríF UK, Ilkovičova 6, Bratislava 

Zoznam súťažiacich:  

Michal Vitkovič, Gymnázium A. Vrábla, Levice – zlatá medaila  
Pavol Frankovský, Ev. kolegiálne gymnázium, Nám. legionárov 3, Prešov 
Ján Maťufka, Gymanázium sv. Mikuláša, Prešov 
Filip Prášil, Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava 

Ďalšie informácie nájdete na: http://igeobelgrade.edu.rs/.

img_03

Slovenská delegácia na exkurzii 
Foto: L. Tolmáči