Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 46. ročníka Geografickej olympiády, kat. A, B, Z, 23. – 25. 3. 2018, Bratislava:

Výsledkové listiny:


Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Matúš Béber, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno, 
kat. B – Nina Bučeková, Gymnázium A. Bernoláka, Senec, kat. Z – Tomáš Chovančák, Gymnázium, Poštová 9, Košice.

Cenu Michala Zaťka získal Marek Sartoris, Gymnázium L. Dúbravu, Dunajská Streda.

Cenu prezidenta Slovenskej geografickej spoločnosti získal Adrián Verčimák, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov.. 

Celoštátne kolo 46. ročníka Geografickej olympiády, kat. E, 18. – 19. 5. 2018, Bratislava:


Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získal Michal Kyselica, ZŠ, Pod Hájom 967, Dubnica nad Váhom.

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo GO pre SŠ

Okresné kolo GO pre ZŠ a OG:

Krajské kolo GO pre SŠ

Krajské kolo GO pre ZŠ a OG

Celoštátne kolo GO pre kat. A, B, Z  

Celoštátne kolo GO pre kat. E

  • 8. – 9. ročník a 3. – 4. ročník OG – monotematická a teoretická časť – úlohyriešenia
  • 8. – 9. ročník a 3. – 4. ročník OG – praktická časť – úlohyriešenia