34. ročník GO, 2005/2006

Celoštátne kolo GO pre SŠ, Hronec, 28. – 30. 4. 2006

Celoštátne kolo GO pre ZŠ a OG, Trenčín, 7. – 9. 4. 2006

33. ročník GO, 2004/2005

Celoštátne kolo GO pre SŠ, Zlaté Moravce, 29. 4. – 1. 5. 2005

 • Kategória A
 • Kategória B 
 • Kategória C 
 • Kategória D

Celoštátne kolo GO pre ZŠ a OG, Hronec, 21. – 23. 4. 2005

 • Kategória E
 • Kategória F 
 • Kategória G

32. ročník GO, 2003/2004

Celoštátne kolo GO pre SŠ, Skalica, 29. 4. – 1. 5. 2004

 • Kategória A 
 • Kategória B 
 • Kategória C 
 • Kategória D

Celoštátne kolo GO pre ZŠ a OG, Radoľa-Ostré, 22. – 24. 4. 2004

 • Kategória E 
 • Kategória F 
 • Kategória G