Zasadnutie Slovenskej komisie Geografickej olympiády

7. – 9. 11. 2008, Strečno

 • SK GO bude postupne zverejňovať mená a školy učiteľov, ktorý majú dlhodobo úspešných žiakov na krajských a celoštátnych kolách GO v GEO Spravodaji a časopise Geografia. Podklady dodajú predsedovia KK GO.
 • SK GO hľadá nového prekladateľa testov GO pre ZŠ a OG do maďarského jazyka.
 • Celoštátne kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a OG sa v školskom roku 2008/2009 uskutoční 3. – 5. 4. 2009 v rekreačnom zariadení vo Vinnom. Odbornými exkurziami budú návšteva Košíc, Morského oka a Sninského kameňa.
 • Celoštátne kolo Geografickej olympiády pre SŠ sa v školskom roku 2008/2009 uskutoční 17. – 19. 4. 2009 v Stredisku internátnej prípravy ŽSR v Strečne. Odbornými exkurziami budú návšteva hradu Strečno a splav Váhu na pltiach.
 • Medzinárodná geografická olympiáda pre SŠ sa v školskom roku 2008/2009 uskutoční v dňoch 15. – 21. 9. 2009 v Krakove v Poľsku.
 • Medzinárodná geografická olympiáda pre ZŠ – National Geographic World Championship 2009, ktorej sa traja súťažiaci Geografickej olympiády pre ZŠ a OG zúčastnia po prvýkrát, sa uskutoční v dňoch 11. – 16. 7. 2009 v Mexico City v Mexiku.
 • SK GO vypracuje kritériá na postup súťažiacich GO pre ZŠ a OG na medzinárodné kolo a zorganizuje sústredenie pred medzinárodným kolom.
 • V dňoch 2. – 9. 2. 2009 sa uskutočnia odborné semináre GO pre žiakov a učiteľov stredných škôl. Seminár bude obsahovať metodické usmernenie k písaniu súťažných prác a abstraktov, k obhajobám, tvorbe prezentácií a k testom. Odborné semináre sa uskutočnia: Bratislavský a Trnavský kraj, 2. 2. 2009, Nitriansky kraj, 3. 2. 2009, Trenčiansky kraj, 4. 2. 2009, Banskobystrický kraj, 5. 2. 2009, Žilinský kraj, 6. 2. 2009, Prešovský a Košický kraj, 9. 2. 2009.

RNDr. Roman Lehotský

Zasadnutie Slovenskej komisie Geografickej olympiády

10. 11. 2009, Žilina

 • Celoštátne kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a OG sa v školskom roku 2009/2010 uskutoční 23. – 25. 4. 2010 v Škole v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej. Odbornými exkurziami budú návšteva Belianskej jaskyne a TANAP-u.
 • Celoštátne kolo Geografickej olympiády pre SŠ sa v školskom roku 2009/2010 uskutoční 16. – 18. 4. 2010 v Rekreačnom stredisku Slovenskej pošty v Belušských Slatinách. Odbornou exkurziou bude návšteva hradu Trenčín.
 • Medzinárodná geografická olympiáda pre SŠ sa v školskom roku 2009/2010 uskutoční v dňoch 29. 7. – 4. 8. 2010 v Taipei na Taiwane v Číne.
 • SK GO rozhodla o vydaní dvojčísla GEO Spravodaja 2008, 2009.

RNDr. Roman Lehotský