Funkčnosť liniek na tejto stránke bola overená 17. 1. 2011. V prípade nefunkčnosti niektorej linky alebo návrhu na zaradenie novej linky nás môžete kontaktovať na roman.lehotsky@iuventa.sk.

Linky krajských komisií Geografickej olympiády:

Linky medzinárodných Geografických olympiád: