Kategória Z

Je piatkový termín vhodný pre riešenie školského kola GO kategórie Z?

  • Piatok bol zvolený preto, lebo poobede sú na školách voľne počítačové učebne a nebývajú v nich vtedy krúžky. Tento termín umožňuje súťažiacim súťažiť aj doma, pokiaľ majú internetové pripojenie. 

Nebolo by možné riešiť kategóriu Z spoločne s kategóriou C?

  • Riešenie kategórie Z súčasne s inou kategóriou (A, B alebo CD) je možné.

Je školské kolo GO na internete povinné aj pre kat. A, B a CD? 

  • Školské kolo na internete je určené pre kat. Z. Kategórie A, B, CD súťažia na školskom kole obhajobou prác. Aj súťažiaci kat. A, B a CD môžu súťažiť v kat. Z riešením testu na internete. Tento test ale nie je pre kat. A. B a CD povinný. 

Ako sa bude súťažiť v krajskom kole GO?

  • Na krajskom kole bude jeden spoločný test v papierovej podobe pre kat. A, B, CD a Z. Súťažiaci kat. A, B a CD budú obhajovať na krajskom kole aj práce.

Akým spôsobom treba prihlásiť študentov do novej kategórie Z? 

  • Súťažiaci sa prihlasuje v deň školského kola vyplnením formulára na začiatku riešenia priamo v teste na internete. Netreba posielať vopred žiadnu prihlášku.

Treba mať na riešenie školského kola kat. Z v počítači vopred nainštalovaný nejaký špeciálny softvér?

  • Nie, netreba.