1. sústredenie pred IJSO

2. sústredenie pred IJSO

Medzinárodné kolo

V dňoch 3. – 12. 12. 2017 sa uskutočnil 14. ročník Medzinárodnej olympiády mladých vedcov – IJSO 2017 v Holandsku (Arnhem-Nijmegen).

Slovensko tohto roku reprezentovala delegácia zložená z troch vedúcich a šiestich súťažiacich, ktorí si zmerali sily v medzinárodnej konkurencii v troch vedomostných oblastiach – biológia, chémia a fyzika. Ťaženie nášho tímu v Holandsku bolo mimoriadne úspešné, nakoľko všetci šiesti súťažiaci vybojovali zisk bronzovej medaily. Celej delegácii ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodnej úrovni a srdečne blahoželáme k vynikajúcemu výsledku.

Nasledujúci ročník Medzinárodnej olympiády mladých vedcov sa uskutoční v decembri 2018 v Botswane.Zoznam dospelých účastníkov:

Mgr. Martin Chudjak, Univerzita Komenského, Bratislava  – vedúci delegácie 
Bc. Andrej Vlček, Univerzita Regensburg, Nemecko 
Mgr. Katarína Kmeťová, Univerzita Komenského, Bratislava

Zoznam súťažiacich:Alex Blandón, Základná škola, Belehradská 21, Košice – bronzová medaila   Hugo Bartha, Základná škola A. Dubčeka, Ul. budovateľov  9, Martin – bronzová medaila Lukáš Gáborik, Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica – bronzová medaila 
Zuzana Lukáčová, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov – bronzová medaila 
Michaela Rusnáková, Gymnázium, Alejová  1, Košice – bronzová medaila  
Marek Zumrík, Gymnázium J. Lettricha, J. Lettricha  2, Martin – bronzová medaila

 
delegacia zaverecny ceremonial
Slovenská delegácia na záverečnom ceremoniáli IJSO 2017