Zoznam postupujúcich na 2. výberové sústredenie v Bratislave:

 1. Štefan Stanko – Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 934 01 Levice
 2. Max Karel – 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava
 3. Eva Kaprinayová – 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava
 4. Adam Tégláš – Gymnázium, M. R. Štefánika 16, 940 61 Nové Zámky
 5. Matúš Ján Dominka – Gymnázium Jozefa Lettricha, ul. J. Lettricha 2, 036 01 Martin
 6. Sandra Šišoláková – Gymnázium Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
 7. Dominika Mészárosová – 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava
 8. Roman Staňo – Gymnázium Poštová 9, 042 52 Košice
 9. Ivana Mrázová – Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín
 10. Veronika Garbárová – Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, 080 01 Prešov

 Víťazi 2. výberového sústredenia budú reprezentovať SR na IJSO 2011 v Durbane, Juhoafrická republika.

Zoznam reprezentantov na medzinárodné kolo IJSO 2011 v Durbane:

 1. Štefan Stanko – Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 934 01 Levice
 2. Matúš Ján Dominka – Gymnázium Jozefa Lettricha, ul. J. Lettricha 2, 036 01 Martin
 3. Max Karel – 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava
 4. Adam Tégláš – Gymnázium, M. R. Štefánika 16, 940 61 Nové Zámky
 5. Roman Staňo – Gymnázium Poštová 9, 042 52 Košice
 6. Ivana Mrázová – Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavovo námestie 18, 026 24 Dolný Kubín