Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Matematickej olympiády: 27. – 30. 3. 2011, Drienica

Víťazom celoštátneho kola Matematickej olympiády sa v 60. ročníku stal Martin Vodička, ktorý obhájil víťazstvo z predošlého roku

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii CK MO.

V prvý deň a druhý deň súťaže súťažiaci riešili po 3 teoretické úlohy, za každú z nich mohli získať maximálne 7 bodov, celkove teda 42 bodov. Súťažiaci sa vyznamenali kvalitnými výkonmi. Predseda SK MO pri hodnotení súťaže uviedol tieto údaje: Najľahšia bola úloha č. 4; najťažšia úloha č. 6; úlohy hodnotili šiesti opravovatelia, ktorí sa v minulosti zúčastnili na CKMO ako účastníci spolu 15-krát; 13 účastníkov bolo na CKMO aj vlani na Zelenej Vode; za úlohu č. 6 nezískal nikto 3, 4, 5 ani 6 bodov; bodový priemer na jednu úlohu je najvyšší za posledných 7 rokov; každú úlohu vyriešil aspoň jeden účastník na 7 bodov; najväčší bodový “skok” v poradí bol 7 bodov a to medzi druhým a tretím miestom.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutočnilo v obradnej sieni MsÚ v Prešove. Účastníkov a osobitne víťazov pozdravil aj primátor mesta JUDr. Pavel Hagyari.