Celoštátne kolo Matematickej olympiády (CKMO), sa konalo 25. – 28. marca 2012 v Rakoviciach na SOŠ (okres Piešťany, Trnavský kraj). Na CKMO bolo pozvaných 36 študentov z celého Slovenska na základe výsledkov krajského kola, ktoré sa konalo v januári 2012.