Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Matematickej olympiády: 22. – 25. 3. 2015, Nitra 

img_6735

Medzinárodné kolá

V dňoch 4. – 16. 7. 2015 sa uskutočnil 56. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády v Chiang Mai, Thajsko.

Piati zo šiestich slovenských študentov získali medailu. V neoficiálnom poradí krajín, ktoré vznikne sčítaním bodov celého družstva, sme sa umiestnili so ziskom 97 bodov na 33. mieste. V rámci krajín EÚ sme sa zaradili na 10. miesto.

Nasledujúci ročník Medzinárodnej matematickej olympiády sa uskutoční v dňoch 6. – 16. 7. 2016 v Hongkongu, Čína.

Zoznam dospelých účastníkov:

 • Mgr. Peter Novotný, PhD., FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 
 • Mgr. Tomáš Jurík, PhD., Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice

Zoznam súťažiacich:

 • Eduard Batmendijn, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa – strieborná medaila 
 • Truc Lam Bui, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava – strieborná medaila 
 • Patrik Bak, Gymnázium Kpt. Nálepku, Sobrance – bronzová medaila 
 • Zhen Ning Dávid Liu, Gymnázium J. Hronca, Bratislava – bronzová medaila 
 • Samuel Sládek, Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo – bronzová medaila 
 • Tomáš Kekeňák, Gymnázium S. Máraiho, Košice

Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke www.imo2015.org

 V dňoch 25. – 31. 8. 2015 sa uskutočnil v Koperi, Slovinsko 9. ročník Stredoeurópskej matematickej olympiády.

Dosiahnuté výsledky slovenských študentov považujeme vzhľadom na obtiažnosť úloh za dobré. Súťaž prebehla za regulárnych podmienok pre všetky zúčastnené krajiny.

Nasledujúci ročník Stredoeurópskej matematickej olympiády sa uskutoční na prelome mesiacov august a september 2016 v Rakúsku.

Zoznam dospelých účastníkov:

 • RNDr. Róbert Hajduk, PhD., Univerzita P. J. Šafárika, Jesenná 5, Košice 
 • Martin Vodička – FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

 • Slavomír Hanzely, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov – bronzová medaila 
 • Alan Marko, Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Zámky – bronzová medaila 
 • Peter Ralbovský, ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava – čestné uznanie 
 • Pavol Zaťko, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – čestné uznanie 
 • Jakub Mach, Gymnázium, Poštová 9, Košice 
 • Henrieta Micheľová, Gymnázium, Alejová 1, Košice

Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke memo2015.dmfa.si/ 

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo

Riešenia:

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské  kolo

Celoštátne kolo