Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 66. ročníka Matematickej olympiády, kat. A, 26. – 29. 3. 2017, Žilina:

Výsledková listina:

Cenu rektorky Žilinskej univerzity v Žiline získal:

Martin Melicher – Gymnázium, Poštová 9, Košice 

Medzinárodné kolá

V termíne 12. – 23. 7. 2017 sa v Brazílii v meste Rio de Janeiro konal 58. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády.

Medzinárodného kola sa celkovo zúčastnilo 615 súťažiacich zo 111 krajín.

Slovenský účastník Marián Poturnay (Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany), ostatní účastníci získali čestné uznania.

Zoznam dospelých účastníkov:  

  • Mgr. Peter Novotný, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava
  • Bc. Martin Vodička, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

  • Martin Melicher, Gymnázium Poštová, Košice – čestné uznanie
  • Marián Poturnay, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany – bronzová medaila
  • Peter Ralbovský, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava – čestné uznanie
  • Tomáš Sásik, Gymnázium, Grösslingová, Bratislava – čestné uznanie
  • Laura Vištanová, Gymnázium S. Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Košice – čestné uznanie 
  • Ákos Záhorský, Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Mládežnícka, Šahy – čestné uznanie 

Nasledujúci 59. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády sa bude konať v Rumunsku v termíne 3. – 14. 7. 2018.

Ďalšie informácie nájdete na: www.imo2017.org.br 

imo 2017 - 3

Slovenská delegácia v Brazílii. Zdroj: archív slovenskej delegácie IMO. 

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo

Úlohy: 

Riešenia:

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské  kolo

Celoštátne kolo