Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 69. ročníka Matematickej olympiády, ktoré sa malo konať 22. – 25. 03. 2020 v Piešťanoch, bolo zrušené z dôvodu šírenia Covid19 a rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR o predĺžení zákazu organizovania predmetových olympiád a súťaží až do konca školského roku 2019/2020.

Celoštátne kolo MO sa zrealizovalo v dňoch 29. – 30. 6. 2020 dištančnou formou. 

Medzinárodné kolá

Medzinárodná matematická olympiáda

Organizátorom Medzinárodnej matematickej olympiády (IMO) je pre rok 2020 Rusko. Z dôvodu šírenia koronavírusu sa organizátor rozhodol presunúť termín súťaže na 16. – 26. septembra 2020. Súťaž má prebehnúť štandardným spôsobom, miestom konania bude Petersburg. Aktuálne informácie o súťaži je možné nájsť priamo na stránke organizátora TU

Stredoeurópska matematická olympiáda

Stredoeurópska matematická olympiáda (MEMO), dištančná forma 

Organizácia 14. ročníka Stredoeurópskej matematickej olympiády (MEMO) bola v školskom roku 2019/2020 pôvodne plánovaná v auguste v Košiciach. Kvôli epidemiologickej situácii však Slovenská komisia MO rozhodla, že prezenčná forma súťaže nie je dostatočne bezpečná, takže sa súťaž presunula do online priestoru na termín 28. augusta – 4. septembra 2020 a organizáciu zabezpečil medzinárodný štáb MEMO. 

Vzhľadom k on-line forme súťaže a rôznym epidemiologickým opatreniam v desiatich zúčastnených štátoch sa niektoré tímy zhromaždili v tzv. Exam Centre, kde písali svoje súťažné práce pod dozorom organizátora svojej krajiny alebo súťažili doma, pod online dozorom. Slovenská delegácia zvolila druhú možnosť. Organizátori mysleli aj na sociálne zázemie a zábavu pre súťažiacich. Na serveri Discord sa každú noc stretávali súťažiaci a vedúci, kde sa zhovárali, či hrali on-line hry (skribble.io a verbálne hry typu werewolf).

Naša reprezentácia bola na MEMO opäť úspešná. Reprezentanti SR vybojovali 2 strieborné a 3 bronzové medaily, za čo im patrí veľké uznanie. 

Zostava slovenskej reprezentácie a výsledky:

Viktor Balan – Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava – strieborná medaila

Csaba Daniel Farkaš – Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava – bronzová medaila

Norbert Micheľ – Gymnázium, Poštová 9, Košice – strieborná medaila

Štefan Slavkovský – Gymnázium, Kukučínova 1, Poprad – bronzová medaila

Jakub Šošovička – Súkromné gymnázium CENADA, Bratislava – bronzová medaila

Matúš Zelko – Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

Vedúci reprezentácie:

Mgr. Peter Novotný PhD., FRI UNIZA, Žilina  

Ákos Záhorský, ELTE, Budapešť, Maďarsko  

Mgr. Martin Vodička, MPI, Leipzig, Nemecko 

Európska dievčenská matematická olympiáda

Organizátorom Európskej dievčenskej matematickej olympiády (EGMO) je pre rok 2020 Holandsko. Z dôvodu šírenia koronavírusu sa organizátor rozhodol zrealizovať súťaž dištančnou formou. 

Už po druhý raz sa Slovenská republika zúčastnila Európskej dievčenskej matematickej olympiády (EGMO). Tento rok bolo organizátorom Holandsko, ktorého zástupcovia úspešne naplánovali a zrealizovali dištančnú formu súťaže v termíne 15. – 21. apríla 2020. Organizátori mysleli na všetko a usilovali sa virtuálne EGMO urobiť zábavným spôsobom, nezabudli ani na otvárací ceremoniál a slávnostné vyhlásenie výsledkov. Dievčatá mohli prostredníctvom sociálnych sietí komunikovať, zapojiť sa do pubquizu, či diskusií o úlohách po súťaži. Takže i keď sa EGMO nezrealizovalo v meste Egmond aan Zee, ako sa pôvodne plánovalo, napriek tomu sa stalo veľkou udalosťou. 

Virtuálnej formy EGMO 2020 sa celkovo zúčastnilo 53 krajín, z toho 39 európskych krajín. Slovenskú republiku reprezentovali Lucia Krajčoviechová, Tímea Szöllősová, Lenka Hake a Tereza Škublová. Vedúcim tímu bol Bc. Patrik Bak, asistovala mu Laura Vištanová. Tímea Szöllősová (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava), strieborná medailaLucia Krajčoviechová (Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava), bronzová medailaTereza Škublová (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava), čestné uznanieLenka Hake (Gymnázium, Alejová 1, Košice)

Úplný rebríček je možné pozrieť si TU.  Kompletné informácie o súťaži, fotogalérie a program nájdete TU.  Dievčatám srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy našich matematikov!

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo

Úlohy: 

Riešenia:

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

  • kategória A – úlohy, (maďarská verzia), riešenia  
  • kategória B – úlohy, (maďarská verzia), riešenia  
  • kategória C – úlohy, (maďarská verzia), riešenia   
  • kategória Z9 – úlohy, (maďarská verzia), riešenia  

Celoštátne kolo

Sústredenia pred MPOPS

  • Z dôvodu šírenia nákazy koronavírusom sú sútredenia v plánovaných termínoch zrušené. V prípade schválenia nových termínov včas zverejníme potrebné informácie.  
  1. sústredenie pred IMO a MEMO (Výberové), prebehlo dištančnou formou
  2. sústredenie pred IMO a MEMO (Prípravné), zrušené
  3. sústredenie (Prípravné sústredenie pred IMO pre družstvá SR a ČR), zrušené
  4. sústredenie (Česko-poľsko-slovenské stretnutie – CPS), prebehlo dištančnou formou 
  5. sústredenie (Česko-poľso-slovenské stretnutie juniorov – CPSJ), zrušené

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží.

Z uvedeného dôvodu sa nezrealizovali okresné kolá kategórií Z6, Z7, Z8, krajské kolá kategórií Z9, B, C a celoštátne kolo kategórie A. Slovenská komisia Matematickej olympiády aktuálne čaká na vývin situácie a v prípade otvorenia škôl plánuje realizáciu dištančnej formy súťaží z prostredia škôl