Ročenky obsahujú zadania a riešenia úloh jednotlivých ročníkov a príslušných kategórií MO, zadania a riešenia úloh, ktoré žiaci riešia na prípravných sústredeniach a na medzinárodných sústredeniach. Ročenky ďalej obsahujú zadania a riešenia úloh z medzinárodných súťaží, čiastočné výsledky žiakov v krajských kolách, v celoštátnom kole a ďalšie zaujímavé informácie o jednotlivých podujatiach v rámci MO.