Pokyny

Metodicko-organizačné pokyny OAJ pre školský rok 2010/2011 (k 26.11.2010)

Tlačivá

ŠKOLSKÉ KOLO

Výsledkovú listinu a vyhodnotenia podujatia je potrebné zaslať elektronickou poštou predsedovi príslušnej obvodnej komisie. Kontaktné údaje vám poskytnú pracovníci KŠÚ, resp. poverených CVČ zodpovední za oblasť POPS.

  OBVODNÉ KOLO

Výsledkovú listinu a vyhodnotenia podujatia je potrebné zaslať elektronickou poštou predsedovi príslušnej krajskej komisie. Kontaktné údaje nájdete v časti OAJ – Adresáre.

KRAJSKÉ KOLO

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku: 14. – 15. 4. 2011, Bratislava