Celoštátne kolo

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, prísne hygienické opatrenia v školách, nízky záujem súťažiacich o účasť na prezenčných náhradných celoštátnych kolách plánovaných na jeseň 2020 a z toho vyplývajúcu neregulárnosť súťaže, sa IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže rozhodla náhradné celoštátne kolo Olympiády v Anglickom jazyku nezorganizovať. Prezenčnú formu súťaží v tomto období neodporúčal organizovať ani Úrad verejného zdravotníctva a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

  • kategória 1A – úlohy, riešenia
  • kategória 1B – úlohy, riešenia
  • kategória 1C – úlohy, riešenia
  • kategória 2A – úlohy, riešenia
  • kategória 2B – úlohy, riešenia
  • kategória 2C1 – úlohy, riešenia
  • kategória 2C2 – úlohy, riešenia
  • kategória 2D – úlohy, riešenia

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží.

Z uvedeného dôvodu sa v školskom roku 2019/2020 celoštátne kolo Dejepisnej olympiády uskutoční podľa okolností v náhradnom termíne. 

Celoštátne kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku (CK OAJ) plánujeme v prípade priaznivej epidemiologickej situácie realizovať prezenčnou formou koncom septembra 2020.

Ďalšie priebežne aktualizované informácie nájdete v Novinkách.