Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, 24. – 25. 3. 2021, online:

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

  • kategória 1A – úlohy, riešenia
  • kategória 1B – úlohy, riešenia
  • kategória 1C – úlohy, riešenia
  • kategória 2A – úlohy, riešenia
  • kategória 2B – úlohy, riešenia
  • kategória 2C1 – úlohy, riešenia
  • kategória 2C2 – úlohy, riešenia
  • kategória 2D – úlohy, riešenia

V školskom roku 2020/2021 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými nižšie.