Úlohy

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo, registrácia a priebeh

USMERNENIE k realizácii celoštátnych kôl (01. 03. 2022)

Krajské kolo, registrácia a priebeh

POKYNY pre súťažiacich v krajskom kole (27. 01. 2022)
USMERNENIE k realizácii krajských kôl (27. 01. 2022)