Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Olympiády v informatike: 25. – 28. 3. 2015, Nitra

20150326_155739

Medzinárodné kolá

V dňoch 26. 7. – 2. 8. 2016 sa konal v Almaty, Kazachstan 27. ročník Medzinárodnej olympiády v informatike.

Zisk troch medailí, z toho jednej zlatej je veľmi dobrý výsledok dosiahnutý len malým množstvom iných krajín. Súťaže sa zúčastnilo spolu 322 súťažiacich z 84 krajín. Z hľadiska počtu získaných medailí je Slovensko na 7. mieste na svete.

Nasledujúci ročník Medzinárodnej olympiády v informatike sa uskutoční v dňoch 12. – 19. 8. 2016 v Kazani, Ruská federácia.

Zoznam dospelých:

Bc. Michal Anderle, FMFI Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., FPV UPJŠ, Jesenná 5, Košice
RNDr. Michal Forišek, PhD., FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Eduard Batmendijn, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa – zlatá medaila
Bui Truc Lam, Gymnázium Grösslingová v Bratislave – strieborná medaila
Pavel Madej, Gymnázium Nedožerského v Prievidzi – bronzová medaila
Samuel Sládek, Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke www.ioinformatics.org.

ioi_2015(1)

 Zľava: M. Foríšek, S. Sládek, M. Steinová, P. Madaj, T.L. Bui, E. Batmendijn, M. Anderle

V dňoch 29. 6. – 4. 7. 2015 sa uskutočnil v Brne, Česká republika 22. ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike.

Pre väčšinu našich účastníkov to bola prvá skúsenosť s medzinárodnou súťažou a odniesli si z nej cenné skúsenosti, ktoré budú môcť využiť v ďalšej reprezentácii. Medzinárodného kola sa zúčastnilo 11 tímov z 10 krajín, spolu 44 súťažiacich.

Nasledujúci ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike sa uskutoční 18. – 23. 7. 2016 v Rumunsku.

Zoznam dospelých:

Bc. Michal Anderle – FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava
Mgr. Mária Majherová, PhD., FHPV, Prešovská univerzita, Prešov

Zoznam súťažiacich:

Alan Marko, Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
Michal Porubský, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra
Peter Ralbovský, ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava
Samuel Sládek, Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

 Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke http://ceoi2015.fi.muni.cz/.

slovakia

Zľava: M. Anderle, P. Ralbovský, M. Porubský, A. Marko, S. Sládek, M. Majherová 

vida18

Zostrojovanie Goldbergovho stroja.  

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

kategória A – teoretické úlohyriešeniapraktické úlohyriešenia

Ročenka Olympiády v informatike, 29. ročník