Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 32. ročníka Olympiády v informatike, kat. A, 29. 3.  – 1. 4. 2017, Žilina:

dsc_1317-2

Účastníci 32. ročníka Celoštátneho kola Olympiády v informatike

Foto: Dobroslav Grygar (www.grygarfoto.sk)

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

kategória A – teoretické úlohyriešeniapraktické úlohyriešenia

Medzinárodné kolá

V dňoch 10. – 15. 7. 2017 sa uskutočnil 24. ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike v Ľubľane, Slovinsko.

Tento rok sa Stredoeurópskej olympiády v informatike zúčastnilo 14 krajín stredoeurópskeho regiónu (Rumunsko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Česko, Nemecko, Švajčiarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rakúsko, Taliansko, Izrael, Azerbajdžan, Gruzínsko). V silnej európskej konkurencii sa podarilo našim reprezentantom vybojovať medaily, pričom najlepšie umiestnenie získala Paulína Smolárová, ktorá skončila na výslednom 12. mieste a získala tak striebornú medailu. Zo zisku bronzových medailí sa tešili ostatní slovenskí reprezentanti: Martin Melicher, Ondrej Baranovič a Alan Marko.

Nasledujúci ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike sa uskutoční v júli v Poľsku.

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. – ÚI PF UPJŠ, Košice (vedúca delegácie) 
RNDr. Peter Varša, PhD. – FRI UNIZA, Žilina   
Bc. Jaroslav Petrucha – FMFI UK, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Paulína Smolárová – Škola pre mim. nadané deti, Bratislava – strieborná medaila 
Martin Melicher – Gymnázium, Poštová 9, Košice – bronzová medaila  
Ondrej Baranovič – Gymnázium Grosslingová 18, Bratislava – bronzová medaila 
Alan Marko, Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky – bronzová medaila   

Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke www.ceoi2017.acm.si

ceoi

Slovenská delegácia na záverečnom ceremoniáli.   

V dňoch 28. 7. – 4. 8. 2017 sa uskutočnil 29. ročník Medzinárodnej olympiády v informatike v Teheráne, Irán.    

Toho roku sa súťaže zúčastnilo vyše 300 žiakov z 84 krajín. Hlavným cieľom súťaže je najmä podpora záujmu študentov o IT a rozvíjanie

etablovania IT v školských kurikulách. Naša delegácia si v silnej medzinárodnej konkurencii vybojovala zisk 2 bronzových medailí. Najlepšie

umiestnenie zo slovenskej delegácie získal Peter Ralbovský, ktorý sa umiestnil na výslednom 84. mieste.        

Nasledujúci jubilejný 30. ročník Medzinárodnej informatickej olympiády sa uskutoční v Japonsku.

Zoznam dospelých účastníkov:

Mgr. Michal Anderle, FMFI Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava  – vedúci delegácie

RNDr. Michal Forišek, PhD., FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

Eduard Batmendijn, FMFI Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 

Zoznam súťažiacich:

Peter Ralbovský, Spojená škola, Novohradská, Bratislava – bronzová medaila  

Paulína Smolárová – Škola pre mim. nadané deti, Teplická, Bratislava – bronzová medaila   

Michal Sládeček, Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina

Alan Marko, Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky