Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 33. ročníka Olympiády v informatike, kat. A, 21. – 24. 3. 2018, Trenčianske Teplice:

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

kategória A – teoretické úlohyriešeniapraktické úlohyriešenia

Medzinárodné kolá

Stredoeurópska olympiáda v informatike

V dňoch 12. – 18. 8. 2018 sa uskutočnil 25. ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike vo Varšave, Poľsko.

Tento rok sa Stredoeurópskej olympiády v informatike zúčastnilo 13 krajín stredoeurópskeho regiónu s 55 súťažiacimi. V silnej európskej konkurencii sa podarilo našim reprezentantom vybojovať medaily, pričom najlepšie umiestnenie získal Ondrej Baranovič, ktorý skončil na výslednom 14. mieste a získal tak striebornú medailu. Zo zisku bronzových medailí sa tešili Martin Melicher a Michal Staník. 

Nasledujúci ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike sa uskutoční v júli 2019 na Slovensku.

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. – ÚI PF UPJŠ, Košice (vedúca delegácie) 
Peter Ralbovský – University of Waterloo   

Zoznam súťažiacich:

Jozef Fülöp – Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislava   
Martin Melicher – Gymnázium, Poštová 9, Košice – bronzová medaila  
Ondrej Baranovič – Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislava – strieborná medaila 
Michal Staník, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – bronzová medaila   

Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke https://ceoi2018.pl/

Slovenská delegácia na CEOI 2018, Varšava.

text: B. Knaperková

foto: G. Andrejková 

Medzinárodná olympiáda v informatike

V dňoch 1. 9. – 8. 9. 2018 sa uskutočnil jubilejný 30. ročník Medzinárodnej olympiády v informatike v Tsukube, Japonsko.
Tento rok sa súťaže zúčastnilo 335 žiakov z 87 krajín sveta. Hlavným cieľom súťaže je najmä podpora záujmu študentov o IT a rozvíjanieetablovania IT v školských kurikulách. Naša delegácia si v silnej medzinárodnej konkurencii vybojovala 3 bronzové medaile. Najlepšieumiestnenie zo slovenskej delegácie získal Martin Melicher, ktorý sa umiestnil na výslednom 102. mieste.

Nasledujúci 31. ročník Medzinárodnej informatickej olympiády sa uskutoční v Baku, Azerbajdžan. 

Zoznam dospelých účastníkov:

Mgr. Michal Anderle, FMFI Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava  – vedúci delegácie

RNDr. Michal Forišek, PhD., FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava
Zoznam súťažiacich:

Jozef Fülöp – Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislava   
Martin Melicher – Gymnázium, Poštová 9, Košice – bronzová medaila  
Ondrej Baranovič – Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislava – bronzová  medaila 
Paulína Smolárová, Škola pre mimoriadne nadané deti a  Gymnázium, Teplická, Bratislava – bronzová medaila 

Ďalšie informácie môžete získať na https://ioi2018.jp/ 

foto väčšiny delegácíí na IOI 2018 v Tsukube 

text: B. Knaperková 

foto: web IOI2018