Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 34. ročníka Olympiády v informatike, kat. A, 27. – 30. 3. 2019, Bardejov:

 Celoštátne kolo Olympiády v informatike je úspešne ukončené

Dňa 27. marca 2019, tesne po ukončení celoštátneho kola Matematickej olympiády, sa na Hotelovej akadémii J. Adraščíka v Bardejove začala registrácia na celoštátne kolo Olympiády v informatike. Tento rok sa celoštátneho kola zúčastnilo 30 súťažiacich, ktorí si merali svoje sily počas dvoch súťažných dní. Prvý deň riešili tri písomné úlohy a druhý deň riešili 3 úlohy priamo na počítačoch. Komisia a opravovatelia mali neľahkú úlohu pri hodnotení a koordinácii, nakoniec však výsledky vyniesli jednu zlatú a dve strieborné medaily.

Zástupcovia komisie sa zúčastnili podujatia v zložení: RNDr. Michal Forišek, PhD., RNDr. Andrej Blaho, PhD., RNDr. Rastislav Krivoš – Belluš, PhD., Mgr. Mária Majherová, PhD., RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. a prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. 

K opravovateľom patrili: Michal Anderle, Eduard Batmendijn, Adam Dej, Samuel Sládek, Paulína Smolárová a Jakub Šimo. Oficiálny dozor nad súťažiacimi mali pod palcom: Mgr. Lucia Kiszelová, Mgr. Veronika Kačmárová, Bc. Patrik Jagelka a Mirosav Olas.

Toto významné podujatie prinieslo súťažiacim mnoho ďalších nesúťažných zážitkov. Vo štvrtok, 28. 3. 2019, navštívili Židovské suburbium, kde získali od sprievodcu, p. Hudáka, významné vedomosti o Židoch žijúcich na území Bardejova počas druhej svetovej vojny, o ich kultúre a zvyklostiach. Odtiaľ sa 33 členná skupina presunula do Bašty v centre mesta, kde sa zabavili na Pub kvíze. Víťazné tímy Pub kvízu si odniesli aj sladké odmeny. V piatok, 29. 3. 2019, sa o odborný program postaral Samuel Sládek zastupujúci spoločnosť vacuumlabs.

Počas večerov súťažiaci mohli využívať telocvičňu a posilňovňu hotelovej akadémie, kde je potrebné vyzdvihnúť skvelú spoluprácu hotelovej akadémie pri príprave podujatia. Týmto ďakujeme p. riaditeľke, RNDr. Eve Čajkovej, PhD., ktorá vyšla súťaži maximálne v ústrety a vďaka nej, pani Ing. Helene Ferkovej a celému personálu hotelovej akadémie sme mali zabezpečené všetko podľa našich predstáv. Záštitu nad podujatím prevzal a podujatie podporil primátor mesta Bardejov, MUDr. Boris Hanuščak. Organizačnú prípravu zabezpečila tajomníčka súťaže, Barbora Knaperková, ktorá zastupovala IUVENTU – Slovenský inštitút mládeže, po odbornej stránke a na čele priebehu súťaže stál predseda olympiády, RNDr. Michal Forišek, PhD.  

Ceny do súťaže venovali a naša vďaka patrí spoločnosti vacuumlabs, Slovenskej informatickej spoločnosti a primátorovi mesta Bardejov, MUDr. Borisovi Hanuščakovi. 

V piatok, 29. 3. 2019 sa konalo očakávané vyhlásenie výsledkov, ktoré rozhodlo o postupe na 1. sústredenie pred IOI a CEOI a našlo medailistov. Na prvom mieste sa umiestnil Matej Urban z Gymnázia, Grӧsslingová 18, Bratislava, druhé miesto obsadili dvaja súťažiaci s rovnakým počtom bodov a to: Martin Melicher z Gymnázia, Poštová 9, Košice a Michal Staník z Gymnázia Ľ. Štúra, Trenčín.

Výhercom srdečne gratulujeme a tešíme sa na výkony súťažiacich postupujúcich na 1. sústredenie pred IOI a CEOI.

Autor: Barbora Knaperková

Medzinárodné kolá   

Medzinárodná informatická olympiáda (IOI)

 V dňoch 4. 8. – 11. 8. 2019 sa uskutočnil 31. ročník Medzinárodnej olympiády v informatike v Baku, Azerbajdžane.

Tento rok sa súťaže zúčastnilo 327 žiakov z 87 krajín sveta. Hlavným cieľom súťaže je najmä podpora záujmu študentov o IT a rozvíjanie etablovania IT v školských kurikulách. Naša delegácia si v silnej medzinárodnej konkurencii vybojovala 3 strieborné medaile a jednu bronzovú. Najlepšie umiestnenie zo slovenskej delegácie získal Michal Staník, ktorý sa umiestnil na výslednom 42. mieste.

Nasledujúci 32. ročník Medzinárodnej informatickej olympiády sa uskutoční v Singapure.   

Zoznam dospelých účastníkov:

RNDr. Michal Forišek, PhD. – FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava  – vedúci delegácie

Samuel Gurský – FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 

Zoznam súťažiacich:    

Jozef Fülöp – Gymnázium, Grӧsslingová 18, Bratislava – bronzová medaila     
Martin Melicher – Gymnázium, Poštová 9, Košice – strieborná medaila  
Ondrej Baranovič – Gymnázium, Grӧsslingová 18, Bratislava – strieborná medaila  
Michal Staník – Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – strieborná medaila   

Ďalšie informácie môžete získať na https://ioi2019.az/

autor: BKN 

Stredoeurópska informatická olympiáda (CEOI)

V dňoch 23. – 29. 7. 2019 sa uskutočnil 26. ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike v Bratislave.

Tento rok sa Stredoeurópskej olympiády v informatike zúčastnilo 13 krajín stredoeurópskeho regiónu s 55 súťažiacimi. V silnej európskej konkurencii sa podarilo našim reprezentantom vybojovať medaily, pričom najlepšie umiestnenie získal Martin Melicher, ktorý skončil na výslednom 16. mieste a získal tak bronzovú medailu. Zo zisku bronzových medailí sa tešili aj Michal Staník, Ondrej Baranovič a Jozef Fülӧp.  

Nasledujúci ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike sa uskutoční v júli 2020 v Maďarsku.

Zoznam dospelých účastníkov:

Mgr. Michal Anderle – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava (vedúci delegácie) 

Marián Horňák – Vacuum Labs, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Jozef Fülöp – Gymnázium, Grӧsslingová 18, Bratislava – bronzová medaila     
Martin Melicher – Gymnázium, Poštová 9, Košice – bronzová medaila  
Ondrej Baranovič – Gymnázium, Grӧsslingová 18, Bratislava – bronzová medaila  
Michal Staník – Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – bronzová medaila   

Jozef Číž – ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava

Daniel Oravec – Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

Jaroslav Paška – ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava

Matej Urban – Gymnázium, Grӧsslingová 18, Bratislava

Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke https://ceoi.sk/

autor: BKN 

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo