Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Olympiády v informatike, 26. – 27. 3. 2020, on-line dištančnou formou

Dištančná forma súťaže bola zvolená z dôvodu šírenia Covid19 a rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR o predĺžení zákazu organizovania predmetových olympiád a súťaží až do konca školského roku 2019/2020.

Medzinárodné kolá

Medzinárodná olympiáda v informatike

Medzinárodná olympiáda v informatike (IOI) organizuje v roku 2020 Singapur. Na základe medzinárodnej situácie so šírením koronavírusu organizátor presúva súťaž predbežne na september 2020, pričom zatiaľ nebolo rozhodnuté, či sa súťaž zrealizuje klasickou alebo dištančnou formou. Aktuálne informácie o súťaži je možné sledovať na stránke organizátora TU.

Stredoeurópska olympiáda v informatike

Stredoeurópska olympiáda v informatike (CEOI) sa uskutočnila 23. – 29. augusta 2020 v Nagykanizsa, Maďarsko. Zúčastnených 10 štátov malo z dôvodu šírenia Covid-19 možnosť voľby medzi prezenčnou a dištančnou formou súťaže. Našej reprezentácii bola povolená dištančná forma.

Súťažiaci boli úspešní a vybojovali si dve bronzové medaily. 

Naši reprezentanti:

Matej Urban – Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, bronzová medaila

Jozef Fülöp – Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, bronzová medaila

Lucia Krajčoviechová – Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava

Matej Hanus – Gymnázium, Poštová 9, Košice

Vedúci slovenskej reprezentácie:

RNDr. Michal Forišek, PhD. – FMFI UK, Bratislava

Kompletné výsledky nájdete TU.

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží.