Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 25. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku: 22. – 23. 3. 2015, Bratislava

výsledkové listiny:

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

OKRESNÉ KOLO

KRAJSKÉ KOLO

CELOŠTÁTNE KOLO