Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 27. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku, 19. – 20. 3. 2017, Bratislava

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

OKRESNÉ KOLO

KRAJSKÉ KOLO

CELOŠTÁTNE KOLO