Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 28. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku, 25. – 26. 3. 2018, Bratislava 

Výsledkové listiny   

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

OKRESNÉ KOLO

KRAJSKÉ KOLO

CELOŠTÁTNE KOLO