Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 29. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku, všetky kategórie, 17. – 18. 3. 2019, Bratislava:

     Výsledkové listiny

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

OKRESNÉ KOLO

KRAJSKÉ KOLO

CELOŠTÁTNE KOLO