V školskom roku 2020/2021 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými nižšie.

Usmernenie k realizácii školských kôl ONJ 
Usmernenie k realizácii okresných kôl ONJ  POKYNY PRE SÚŤAŽIACICH v ok ONJ
Usmernenie k realizácii krajských kôl ONJ  POKYNY PRE SÚŤAŽIACICH v kk ONJ 
Usmernenie a informácie k účasti na celoštátnom kole OŠJ nájdete v časti Celoštátne kolo

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo