Súťažné úlohy a autorské riešenia

Krajské kolo

 • kategória A1
 • kategória A2
 • kategória A3
 • kategória B1
 • kategória B2
 • kategória B3 a B4

Celoštátne kolo

 • kategória A1
 • kategória A2
 • kategória A3
 • kategória B1
 • kategória B2
 • kategória B3 a B4

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku: 15. – 16. 4. 2009, Banská Bystrica

Výsledkové listiny: