Súťažné úlohy a autorské riešenia

Krajské kolo

 • kategória A1
 • kategória A2
 • kategória A3
 • kategória B1
 • kategória B2
 • kategória B3 a B4

Celoštátne kolo

 • kategória A1
 • kategória A2
 • kategória A3
 • kategória B1
 • kategória B2
 • kategória B3 a B4

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku: 13. – 14. 4. 2010, Bratislava

Výsledkové listiny: