Pokyny

Metodicko-organizačné pokyny ORJ pre školský rok 2010/2011

Súťažné úlohy a autorské riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Krajské kolo:

 • kategória A1 – úlohy a riešenia
 • kategória A2 – úlohy a riešenia
 • kategória A3 – úlohy a riešenia
 • kategória B1 – úlohy a riešenia
 • kategória B2 – úlohy a riešenia
 • kategória B3, B4 – úlohy a riešenia

Celoštátne kolo:

 • kategória A1 – úlohy a riešenia
 • kategória A2 – úlohy a riešenia
 • kategória A3 – úlohy a riešenia
 • kategória B1 – úlohy a riešenia
 • kategória B2 – úlohy a riešenia
 • kategória B3, B4 – úlohy a riešenia

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku: 12. – 13. 4. 2011, Michalovce

Výsledkové listiny: