Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 50. ročníka Olympiády v ruskom jazyku sa pre všetky kategórie uskutoční v dňoch 8. – 9. apríla 2021 v Bratislave.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Celoštátna odborná komisia Olympiády v ruskom jazyku sa vzhľadom na zrušenie celoštátneho kola 50. ročníka ORJ v školskom roku 2019/2020 dohodli na presunutí 50. ročníka na školský rok 2020/2021. 

Medzinárodné kolo

Obsah sa pripravuje…

Súťažné úlohy a riešenia

Obsah sa pripravuje…

Sústredenie pred medzinárodným kolom

Obsah sa pripravuje…

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Obsah sa pripravuje…

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Celoštátna odborná komisia Olympiády v ruskom jazyku sa vzhľadom na zrušenie krajského a celoštátneho kola 50. ročníka ORJ v školskom roku 2019/2020 dohodli na presunutí 50. ročníka na školský rok 2020/2021.