Úlohy

Krajské kolo

Celoštátne kolo

!!! POZOR ZMENA !!!

Termín celoštátneho kola sa presúva na 12. – 13. 04. 2022 a bude sa konať dištančne

Celoštátne kolo

Pozvánka na celoštátne kolo
Usmernenie k realizácií celoštátneho kola (4.4.2022)

Krajské kolo, registrácia a priebeh

Usmernenie k realizácií krajských kôl (23. 02. 2022)

V školskom roku 2021/2022 budú školské kolá Olympiády v ruskom jazyku plne v kompetencii školy, je potrebné ich uskutočniť do 21. 01. 2022 (školy zostavujú vlastný test, nebude sa realizovať jednotný online test).
Prihlasovanie do krajského kola prebieha prostredníctvom EduPage a portfólio sa zasiela priamo krajskému predsedovi.