Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku 2019/2020 

Organizácia Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku (MORJ) je v kalendárnom roku 2020 predmetom rokovania. Odporúčame sledovať dianie na stránke organizátora, ktorým je Štátny inštitút ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve.

XVII. Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku 2018/2019

Na základe informácií od organizátora Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku (MORJ), ktorým je Štátny inštitút ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve, sa v kalendárnom roku 2019 MORJ nekoná. Odporúčame však aj naďalej sledovať dianie na stránke inštitútu.

XVI. Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku 2017/2018

XIV. Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku 2015/2016