Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 30. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, všetky kategórie:

Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutoční.  

Viac informácií nájdete v časti Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu.  

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Krajské kolo

Celoštátne kolo

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží.

Z uvedeného dôvodu bolo v školskom roku 2019/2020 v Olympiáde v španielskom jazyku zrušené celoštátne kolo pre všetky kategórie.     

KK OŠJ  

Krajské kolá Olympiády v španielskom jazyku (KK OŠJ) sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnili v riadnom termíne. 

CK OŠJ 

Celoštátne kolo Olympiády vo španielskom jazyku (CK OŠJ) sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnilo v riadnom termíne.

Náhradné CK OŠJ

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, prísne hygienické opatrenia v školách, nízky záujem súťažiacich o účasť na prezenčných náhradných celoštátnych kolách plánovaných na jeseň 2020 a z toho vyplývajúcu neregulárnosť súťaže sa IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže rozhodla náhradné celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku nezorganizovať. Prezenčnú formu súťaží v tomto období neodporúča organizovať ani Úrad verejného zdravotníctva a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Ďalšie priebežne aktualizované informácie nájdete v Novinkách.