Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 30. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, 10. 3. 2021, online:

Súťažné úlohy a riešenia

Krajské kolo

Celoštátne kolo

V školskom roku 2020/2021 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými nižšie.