Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 18. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku sa uskutočnilo v termíne 20. – 21. apríla 2008 v Bratislave na Základnej škole s materskou školou Dr. M. Hodžu , Škarniclova 1.