Celoštátne kolo OFJ

Celoštátne kolo OFJ sa uskutočnilo v termíne 18.-19. apríla 2010 na Základnej škole Dr. M. Hodžu s MŠ na Škarniclovej ulici 1 v Bratislave.