Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku: 13.-14.4.2015, Bratislava

          Výsledkové listiny CK OFJ   

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Krajské kolo

Celoštátne kolo