Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 28. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku, 10. – 11. 5. 2018, Bratislava 

          Výsledkové listiny

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Krajské kolo

Celoštátne kolo