Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 10. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kat. A, B, C, 5. – 6. 4. 2018, Bratislava:

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo