Celoštátne kolo

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, prísne hygienické opatrenia v školách sa IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže rozhodla náhradné celoštátne kolo 12. ročníka Olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry nezorganizovať. Prezenčnú formu súťaží v tomto období neodporúčal organizovať ani Úrad verejného zdravotníctva a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

  • kategória A – úlohy – 1. časť, úlohy – 2. časť, riešenia
  • kategória B – úlohy – 1. časť, úlohy – 2. časť, riešenia
  • kategória C – úlohy – 1. časť, úlohy – 2. časť, riešenia